Ook de kwaliteiten die ik niet heb inzichtelijk

Ook de kwaliteiten die ik niet heb inzichtelijk

"Ik heb ontdekt wie ik ben, niet wie ik wil zijn. Hoe confronterend ook, het werkte voor mij bevrijdend om niet alleen te weten waar mijn kwaliteiten liggen, maar ook welke kwaliteiten ik niet heb. Vervolgens heb ik  inzicht gekregen hoe de KernTalenten op elkaar inwerken. Als het om loopbaanvragen gaat zorgt de KernTalentenanalyse van Ambitie aan Zet! ervoor inzichtelijk te maken wie ik ben en mijn onderliggende drijfveren bloot te leggen."