Kindertijd als uitgangspunt

Ons kerntalententraject begint met een analyse. In ons eerste gesprek gaan we terug met jou naar je basisschooltijd. Je vertelt ons wat je deed als kind, wat je speelde en hoe je speelde. Je vertelt ons bijvoorbeeld over het bouwen van autootjes met lego. We vragen erop door, hoe speelde je dan, wat vond je ervan, hoeveel plezier had je daarin?  We nemen de tijd om langs vele activiteiten uit je jeugd te gaan. Jij als kind speelde gewoon. Je pakte de spelletjes uit de kast, ravotte graag buiten met andere kinderen, bouwde zandkastelen, speelde graag met poppen of knutselde graag een mooie pop in elkaar. Een kind speelt omdat hij/zij dat gewoon wil met dat wat er is. En jij deed dat dus ook. Hier ligt het unieke van de kerntalentenmethodiek. Er is nog geen beïnvloeding door anderen en door ervaringen. Een kind speelt graag met lego, omdat hij/zij dat gewoon wil. 

De ruis van volwassenen

Als volwassene hebben we allerlei beelden en gedachtes over hoe we iets moeten doen, hoe we dat doen en hoe leuk we dat vinden. We hebben door de context waarin we werken, de aannames en oordelen van anderen en van onszelf en ervaringen een beeld gevormd over wat we leuk vinden te doen of wat niet. Je kunt het zien als ruis die het lastig maakt om te bepalen wat er achter die ruis schuil gaat. 

Context en nuance

Er speelt bijv. heel veel mee in het organiseren van een teammeeting om te bepalen of iemand daar plezier aan beleeft of niet. Vanuit verschillende testen zou iemand maar zo kunnen denken in het hier en nu dat hij het niet leuk vindt om teammeetings te organiseren. Omdat bijvoorbeeld de context waarin iemand werkt het heel lastig of vervelend maakt. Vanuit de kerntalentenmethodiek kunnen we los van de context zeggen of het organiseren op zich wel of niet energie geeft aan iemand én welke context er nodig is om haar kerntalenten ten volle te kunnen benutten. Context heeft namelijk een sterke invloed op het plezier en de ruimte die iemand aan zijn/haar werk beleefd. En ook die context kunnen we afleiden uit de kerntalenten. 

Vanuit de kerntalentenmethodiek is de start de kindertijd om daarna vanuit de kerntalenten te kijken naar het nu. Ongekleurd, zonder aannames, zonder oordelen…..maar vanuit wie jij bent als persoon.