Elma aan tafel

Leidinggeven met IMPACT


Opleidingsvorm: Individueel | Studiebelasting: 82,5 uur | Duur: 12 maanden | Opbouw: 6 losse dagdelen |  HBO/WO werk denkniveau | herregistratiepunten: 70 (schoolleidersregister) | Investering: €4250,-


Inleiding

Wil jij als leider een positieve impact maken op zowel het individu als de organisatie? En wil jij zelf je volledige potentieel benutten in jouw rol als leider? En wil jij effectiever je schoolambities verwezenlijken? Volg dan ons leiderschapsprogramma over impactvol leiderschap, persoonlijke groei, vanuit een waarderend karakter en waarin directe toepasbaarheid centraal staat. Leidinggeven gaat om anderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is het nodig jezelf te kennen. Het unieke van dit leiderschapsprogramma is dat het volledig is opgezet vanuit KernTalenten. Jouw persoonlijke eigenschappen, jouw krachten en sterktes maken we met KernTalenten zichtbaar en door van daaruit te handelen doe je dat wat het beste bij jou past en zal je ook het meeste effect kunnen bereiken. Jij bent niet een leidinggevende. Jij bent een unieke persoonlijkheid met een leidinggevende functie en/of rol.

Maak het verschil en leer denken vanuit potentieverwezenlijking

Leidinggevenden die mensen inspireren, coachen en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen maken in organisaties het verschil. Voorwaarde is dat deze mensgerichte leiders zichzelf kennen en daarmee bijdragen aan een sfeer waarin vertrouwen en transparante communicatie centraal staan en waar wordt gewerkt aan een gezamenlijk resultaat.

Leer te denken en werken vanuit potentieverwezenlijking, het zien van groeimogelijkheden en het bevorderen van het positieve dat al aanwezig is. Als veranderen leuk en makkelijk was, zou iedereen het namelijk wel doen. Veranderen vanuit je eigen en andermans potentieel en groeimogelijkheden zal veel opleveren.

Jij als impactvol leider

Leiderschap krijgt alle ruimte en vorm  wanneer je jezelf als persoon goed kent, begrijpt en omarmt. Het fundament ligt in het kennen van je KernTalenten. Iedereen heeft als kind de kiemen van zijn talenten (uit)geleefd. Het objectief vaststellen van talenten, drijfveren en motivatie is alleen mogelijk als je terugkeert naar de kindertijd en de vertaalslag maakt naar het nu.

Je talent inzetten in je leiderschap

We leggen deze inzichten naast en over actuele thema’s/theorieën over (effectief) leiderschap om jou handvatten te geven om met het geleerde een impactvolle verandering in jezelf en daarmee ook in jouw organisatie en team te bewerkstelligen. En dit alles vanuit het idee: doe waar je goed in bent, waar je plezier uithaalt en dat wat bij je past om daarmee op jouw plek en in jouw rol voor een zo mogelijk rendement te gaan met impact.

Opbrengst

 • Leer hoe jij anderen inspireert.
 • Word uitgedaagd om te doen waar je goed in bent.
 • Leer te denken en werken vanuit potentieverwezenlijking, het zien van groeimogelijkheden en het bevorderen van het positieve dat al aanwezig is.
 • Kom persoonlijk en professioneel sterker uit het programma.
 • Ontdek waar jij je energie vandaan haalt en vergroot je bewustzijn t.a.v. je handelen binnen jouw professionele context.
 • Krijg zicht op je leiderschapsvoorkeuren en verbindt dit met actuele theorie.
 • Fris kennis over (persoonlijk) leiderschap en teamontwikkeling op.
 • Werk aan een impactvolle duurzame verandering (verbeterplan) voor jouw school. Ga hierbij uit van samen leren, bevorderen van een onderzoekende houding, jouw leiderschap en verbindt hier verbeteracties aan.
 • Leer leiding te geven aan verandering vanuit waardering, vanuit talenten in de context en ambities van jouw school.

Voor wie

Je wil als schoolleider meer impact in je team en werken aan je persoonlijk leiderschap en je school naar een hoger level tillen. Daarvoor ben je bereidt om jezelf en je handelen te onderzoeken. Deze training gaat naast persoonlijk leiderschap over jouw rol in veranderprocessen in de school.

Wil je puur aan de slag met je persoonlijk (talentgericht) leiderschap? Bekijk dan de training ’Talentgericht leiderschap’.

Inhoud

Het jaarprogramma Leidinggeven met IMPACT bestaat uit 6 dagdelen verdeeld over 3 modules.

“Confronterend, maar door de diepgang ook zeer nuttig en een echte eyeopener.”

Module 1: wie ben ik als persoon: inzicht vanuit jouw kerntalenten?

(3 dagdelen)

Tijdens deze module krijg je als persoon zicht op waar je je energie vandaan haalt en vergroot je je bewustzijn t.a.v. je (dagelijks) handelen in de professionele context.

Start training:

 • Je start de training met een nulmeting en een online vragenlijst.
 • Je kerntalenten worden vastgesteld tijdens de eerste bijeenkomst.

Leerdoelen:

 • Je wordt je bewust van jouw eigen sterke kerntalenten en drijfveren en waardes.
 • Je maakt een koppeling tussen je dagelijkse praktijk en je eigen kerntalentenprofiel.
 • Je reflecteert op je eigen handelen in relatie tot waar je energie van krijgt, trots op bent en waar je kracht ligt en formuleert ontwikkelpunten.

Module 2: Wie ben ik als leider: effectief leiderschap, leider als coach  

(1 dagdeel)

In deel 2 krijg je inzicht in je leiderschapsvoorkeuren en leggen we deze naast actuele theorie over leiderschap. Sowieso is theorie over (persoonlijk) leiderschap leidraad tijdens dit herregistratieprogramma. Tijdens dit deel ga je aan de slag met een persoonlijk leerdoel n.a.v. het leiderschapsverslag en een 360 graden feedbackscan. Je ontdekt hoe je leiderschapseffectiviteit en leiderschapsstijl kunt versterken, waardoor je impact vergroot.

 • Je leert je eigen voorkeuren in leiderschapsstijl en koppelt deze aan leiderschapstheorie.
 • Je neemt je handelen in jouw organisatie onder de loep en leert te zien welke sterke hulpbronnen (mensen) je kunt inzetten ter versterking van je handelen.
 • Je analyseert je organisatie en leert invloed uit te oefenen in het realiseren van de organisatie doelstellingen.

Module 3: Wat kan, wil en doe ik?  

(2 dagdelen)

In deel 3 staat het verbeterplan centraal. Je werkt vanuit een casus van je eigen organisatie. Het verbeterplan wordt doorgenomen en kan daarna door jou in de organisatie worden toegepast. Hiermee leg je een relatie tussen het geleerde vanuit het programma en jouw handelen in de eigen (school)organisatie om schoolambities te verwezenlijken.

 • Je leert te vertrouwen op je eigen gedrag en handelen en word je bewust van je waarden, normen, grenzen, defensiemechanismen, (onbewuste) strategieën, projecties en gewoontes en het effect daarvan op het team/het individu van jouw organisatie.
 • Je krijgt inzicht in je eigen leiderschapsprofiel en hoe jij beslissingen neemt en mensen stimuleert, inspireert en motiveert tot hogere prestaties.
 • Je analyseert je organisatie en leert invloed uit te oefenen in het realiseren van de organisatie doelstellingen.
 • Je gaat de confrontatie met jezelf aan en weet te verwoorden welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt en wat dit betekent voor de praktijk.

Je werkt in deze training aan twee professionaliseringsthema’s vanuit de beroepsstandaard van schoolleiders: ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘onderwijsinrichting en schoolorganisatie’.

Afsluiting en certificering

Je geeft een eindpresentatie in aanwezigheid van je docent en een tweede beoordelaar, dit is een ervaren leider. Je rondt het programma af met een ‘voldoende’ of een ‘excellent’, maar het scoren van een onvoldoende is mogelijk als je niet voldoet aan de eisen van het programma. Met het goed doorlopen van deze training behaal je 70 punten voor je herregistratie in het schoolleidersregister PO.

Studiebelasting

Naast de opleidingsdagen dien je rekening te houden met een extra studiebelasting van 82,5 uur gespreid over 12 maanden. De studiebelasting bestaat over het algemeen uit het lezen van literatuur, huiswerkopdrachten en/of reflectieopdrachten ter voorbereiding op het volgende dagdeel.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:

verplichte literatuur (totaal €133,35):  

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap . Covey, S. R., & N. (2019). Managementboek.nl

Krachtig met kerntalenten. Krekels, D. (2018).  (1ste editie). Manteau. Managementboek.nl

De vijf frustraties van teamwork. Lencioni, P. (2012) Managementboek.nl

Aan de slag met teamcoaching (2de editie). Lingsma, M. (2018). Managementboek.nl

Teams van de toekomst (1ste editie). Van de Wiel, G., & Van der Schoor, J. (2017). Managementboek.nl

 aanbevolen literatuur (totaal €76,93):

Teamrollen op het werk. Belbin, R. M. (2010). Managementboek.nl

Durf te leiden: De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. Lev. Brown, B. (2019).

De moed van imperfectie (1ste editie). Lev. Brown, B. (2021). Managementboek.nl

De 8ste eigenschap. Covey, S. R. (2013). Managementboek.nl

Details & Prijzen

Individueel traject

We werken één op één. De kracht van jou als leider is het kennen van jezelf. We gaan samen met jou op weg om dit te onderzoeken en het praktisch te maken. Gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Zwolle. Voor het herregistratieprogramma 'Leidinggeven met IMPACT' betaal je per deelnemer € 4250,- (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief € 225 registratiekosten in het Schoolleidersregister PO.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs

We helpen je graag om je leervraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk adviesgesprek. Bel of mail ons via: info@ambitieaanzet.nl | 038 380 10 20.


Aanmelden

Ga terug naar 'Leidinggeven met IMPACT'