Geen hokjes of
archetypes

Unieke aanpak

Geen hokjes of archetypes maar vanuit een positieve ervaring de uniciteit van de volledige persoon in kaart brengen. Dát inzicht geven waarmee onze klanten écht en duurzaam geholpen worden. Dat doet de KernTalentenanalyse.
------
Hoe word je excellent in de zaken waar je goed in bent en krijg je inzicht in de dingen die juist energie kosten? Je eigenwaarde, zelfbeeld of actuele emotie zijn niet van invloed. Een concrete en heldere uitwerking en een checklist die je naast de keuzes kunt leggen in de rest van je leven.
------
Binnen de KernTalentenanalyse ben jij als individu het vertrekpunt, een methodiek gebaseerd op gedegen empirisch onderzoek sinds 1981.
------
KernTalenten zitten nog een laagje dieper in je persoonlijkheid dan de klassieke talenten. Ze verklaren waarom je soms een ongelooflijke drive voelt om iets te doen en ze verschaffen inzicht in wat je in je leven vooral aandacht moet schenken om je elke dag een voldaan gevoel te laten ervaren.

"Van je talenten ligt 88% bij je geboorte al vast"
Prof. Dr. Dick Swaab, Hoofd hersenonderzoek - AMC in Amsterdam)

Oorsprong van de methode

Danielle Krekels ontdekte dat je favoriete kinderspelletjes en hoe je daarmee speelde, alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten.
------
In haar werkveld werving en selectie van wetenschappelijk opgeleid personeel kwam zij er achter dat ingenieurs een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur in hun kindertijd bleken te hebben. Deze vaststelling was de aanleiding voor verder onderzoek.
------
Zo ontdekte ze 23 KernTalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. Na meer dan 10.000 diepte-interviews is de KernTalenten-methode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd.
------
Het is geen methode met hokjes waar je als mens in gestopt wordt en waarbij het systeem leidend is. Nee, jij als individu bent het vertrekpunt en het geeft jouw persoonlijke samenstelling van 23 KernTalenten weer.

Wat kan je ermee?

Als je je sterke KernTalenten kunt inzetten krijg je daar vanzelf energie en zelfontwikkeling voor terug. Je komt makkelijk in de ‘flow’ en geniet persoonlijke en professionele voldoening.
------
Een situatie of opdracht waar je je sterke KernTalenten niet kunt inzetten, leidt snel tot verveling en het gevoel iets te missen.
------
Een situatie of opdracht waarin je vooral je kleine KernTalenten moet aanspreken, vraagt veel extra energie. Het zal je overigens moeilijk vallen om in zo’n situatie echt uit te blinken.
------
Vaardigheden die niet door jouw KernTalenten worden gedragen, zijn veel moeilijker aan te leren en geven je minder voldoening. Bovendien leiden ze zelden tot meer dan een gemiddeld niveau.
------
De tijd en energie die je investeert in de ontwikkeling en ontplooiing van je sterke KernTalenten levert je altijd prima resultaten op.
------
Deze methode geeft voortreffelijk inzicht in waar jij energie van krijgt en waar jij energie aan verliest.

"William is een slimme rustige trainer die met een mooie methode je helpt de kern van je verhaal te vinden en scherp te omschrijven. Dit helpt je om te gaan werken en leven vanuit je kwaliteiten zodat je op een gezonde manier jezelf profileert in je werk of bedrijf."
Patricia De Sain-Innemee - HR (interim)Manager & Organisatie-adviseur

Wat krijg je?

Je ontvangt een totaal overzicht van alle KernTalenten, waarop per KernTalent is aangegeven hoe graag jij dat KernTalent van nature (dus automatisch) inzet. Voorbeelden van losse KernTalenten zijn Empathie, Initiatief en autonomie en Verkopen en overtuigen . Daarbij is per KernTalent beschreven wat deze voor jou inhoudt.
------
De 23 KernTalenten staan niet op zichzelf en zijn tevens in combinaties weergegeven. Zo kan uit het assessment bijvoorbeeld blijken dat je een sterk KernTalent m.b.t. organiseren op hoofdlijnen hebt, maar je het organiseren op detailniveau liever aan een ander overlaat. Naast de combinatie 'Organiseren' zijn er verder de combinaties Creativiteit, Empathie, Competitiviteit, Ondernemerschap, Sociabiliteit en teamplay, Naar buiten treden, Leiderschap, Kennis vergaren en Problem solving.
------
Ook worden er diverse KernTalenten van de verschillende combinaties onderling met elkaar gecombineerd. Uit het assessment komt bijvoorbeeld dat je het heerlijk vindt om iets aan anderen te verkopen. Of je daarbij ook rekening houdt met de gevoelens van de ander is afhankelijk van de uitkomst van je empathische KernTalenten.

De geldigheidsduur van een KernTalentanalyse is levenslang. Het is een valide weerspiegeling van je KernTalenten waarop je een leven lang kunt vertrouwen en bouwen.

"Een kind wordt niet creatief door met Lego te spelen maar speelt graag met Lego omdat het creatief is. ‘Spelen met Lego’ spreekt zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie aan om functionele dingen te creëren."
Danielle Krekels - Auteur en eigenaar Coretalent

Talent herkennen

Modern werkgeverschap gaat uit van de zelfredzaamheid van mensen. Echter, mensen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten en competenties. Als werkgever kun je hierin een faciliterende rol spelen, onder andere door in je HR-beleid:

  • uit te gaan van de individuele kwaliteiten van mensen en hen vooral aan de hand hiervan in te zetten
  • niet langer primair te werken met standaard functieprofielen waarbij iedereen in hetzelfde stramien dient te passen
  • ontwikkeling van competenties en zelfinzicht structureel onderdeel te maken van de jaarlijkse HR-cyclus
  • hulpmiddelen te bieden (zoals een KernTalentenanalyse) om (latente) competenties in beeld te brengen
  • op de juiste wijze invulling te geven aan het benodigde leiderschap.

Onze werkwijze

Onze dienstverlening is erop gericht om jou te ondersteunen rondom de ontwikkeling en implementatie van talent van medewerkers in je organisatie.
------
Lees hieronder meer informatie over:

Gaat dit jou helpen?

Wil je graag ontdekken hoe een KernTalentenassessment bijdraagt aan jouw ontwikkelbehoefte?

  • Heb je vragen?

    Bel ons, wij helpen je graag verder:
    038 380 10 20

Home · Algemene voorwaarden · Disclaimer · Contact
© 2016 AMBITIE AAN ZET! - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN