Geen nieuwe prestaties leveren

"Ik verwachtte er niet veel van: wat kun je van me te weten komen door te informeren naar spelletjes van vroeger? De resulterende rapportage kwam echter verbluffend goed overeen met wie ik ben, waar energie bij mij lekt, waar ik energie van krijg en blij van word. Het is heel prettig als iemand dit integraal, geordend en inzichtelijk in beeld brengt.

Het geeft helderheid in wat ik beter kan laten liggen, wat niet meer zo hoeft, waar ik beter energie in kan steken; én ook vooral dat het niet gaat over waar je goed in bent of niet; geen nieuwe prestaties leveren, maar meer samenvallen met wie je bent. Dat geeft veel ontspanning, alleen al in mijn hoofd, nog afgezien van de praktische invulling/opvolging."