De spiegel

Elke ochtend als ik opsta loop ik naar de badkamer. Eén van de eerste dingen die ik daar zie is de levensgrote spiegel van 2 bij 1 meter waarin linksboven al wat zwarte slijtageplekken zitten. Ik kan mijzelf daarin helemaal zien. Deze ochtend stond ik wat later op dan anders en keek naar een ietwat slaperig gezicht, maar ik zag ook het plezier in mijn ogen om deze dag aan het werk te gaan. Het kijken naar mijzelf in de spiegel deed me aan mijn kerntalentenontdekking denken. 

Mijn kerntalenten

Een paar jaar geleden heb ik een kerntalentenontdekking gedaan. Met een analist ben ik op zoek gegaan naar mijn 23 kerntalenten. Ik ontdekte dat ik veel sterke kerntalenten heb. Ik herkende zó sterk wat de analist mij vertelde. Ik ontdekte ook dat ik te weinig deed wat ik leuk vond, waar ik energie van kreeg. In mijn werk wilde ik graag mijn sterke kerntalenten uitleven, maar dat lukte niet in die context.

Een echte spiegel

Mijn kerntalenten werden voor mij een echte spiegel. Ik zag mijzelf er in zijn geheel in terug. Ik snapte door de kerntalenten beter wie ik was en wat ik wel wil doen in het leven. Door de context waarin ik werkte was ik bijv. langzamerhand gaan denken dat ik het moeilijk vond als leidinggevende om beslissingen te nemen en dat ik daarom misschien niet een goed leidinggevende was. De blik via mijn kerntalenten leerde me dat ik heel graag mensen wil verbinden, enthousiasmeren, in beweging wil brengen en wil informeren. Maar ook dat ik graag aardig gevonden wil worden en erkenning wil voor mijn aandeel in een proces. Deze dingen kon ik omarmen en kon ik los zien van mijn eigen ontstane aannames en van wat ik dacht  hoe anderen mij zagen. Hiermee kon ik weer bouwen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik keek echt in mijn eigen spiegel en zag mijn krachten. 

Mijn kracht uitleven

De grote badkamerspiegel deed mij vanochtend naar mijzelf kijken, net als de kerntalentenontdekking dat een paar jaar geleden deed. Ik was destijds gewend geraakt om naar mijzelf te kijken in de spiegel met oordelen over mijzelf en over mijn handelen. Oordelen die ik mijzelf had aangepraat of van anderen had overgenomen.

Vandaag ben ik weer met plezier naar mijn werk gegaan. Als facilitator mag ik dagelijks mensen en teams enthousiasmeren en in beweging brengen! Niet vanuit de spiegel, waarin men veelal kijkt vanuit wat de ander vindt, met (aangenomen) oordelen over zichzelf of over de wereld. Maar door mensen echt te leren kijken naar zichzelf en de ander. Met een waarderende spiegel, vanuit ieders eigen positieve talenten.