Haal alles
uit je werk
en je team

Goede mensen selecteren & ontwikkelen

Cruciaal voor het succes van je organisatie is het selecteren en ontwikkelen van talentvolle medewerkers. Mensen functioneren het beste als ze doen waar ze goed in zijn. Werk waarin hun passie optimaal tot uiting komt. Via een KernTalentenanalyse krijg je zekerheid over de kwaliteiten en ontwikkelpunten van jezelf, je medewerker of potentiële medewerker.
------
Wij richten ons niet alleen op nieuwe kandidaten voor nieuwe functies. Even belangrijk is het dat mensen kunnen meegroeien met de organisatie. Wij maken het ontwikkelpotentieel van je medewerkers voor jou inzichtelijk en koppelen de uitkomsten van ons onderzoek aan de strategische doelstellingen van de organisatie, ook voor de langere termijn.

WE PRATEN HIER GRAAG MET JE OVER DOOR
plan direct je afspraak in de online agenda

De juiste inzet van talentontwikkeling leidt tot veel goeds

Hoe goed ken jij de competenties van je mensen? Worden je mensen vooral ingezet, rekeninghoudend met hun talenten, of slechts ten dele? Waar liggen mogelijkheden voor verdere talentontwikkeling?
------
Hoe meer een medewerker zijn of haar kwaliteiten tot hun recht kan laten komen tijdens het werk, des te groter de bijdrage die hij of zij levert aan de organisatie. Dit versterkt het gevoel van werkgeluk, verantwoordelijkheidsgevoel en binding aan de organisatie. Dit is direct positief merkbaar in de klanttevredenheid, ruimte voor innovatie, omzetgroei en het zichtbare en onzichtbare verzuim.

De kracht van William is dat hij een fijn persoon is in de omgang, iemand die je kan vertrouwen en die oprecht geïnteresseerd is.
Eelco Bakker - De Noorderlingen | OndernemersFabriek Drenthe

Talent herkennen

Modern werkgeverschap gaat uit van de zelfredzaamheid van mensen. Echter, mensen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten en competenties. Als werkgever kun je hierin een faciliterende rol spelen, onder andere door in je HR-beleid:

  • uit te gaan van de individuele kwaliteiten van mensen en hen vooral aan de hand hiervan in te zetten
  • niet langer primair te werken met standaard functieprofielen waarbij iedereen in hetzelfde stramien dient te passen
  • ontwikkeling van competenties en zelfinzicht structureel onderdeel te maken van de jaarlijkse HR-cyclus
  • hulpmiddelen te bieden (zoals een KernTalentenanalyse) om (latente) competenties in beeld te brengen
  • op de juiste wijze invulling te geven aan het benodigde leiderschap.
"William is een slimme rustige trainer die met een mooie methode je helpt de kern van je verhaal te vinden en scherp te omschrijven. Dit helpt je om te gaan werken en leven vanuit je kwaliteiten zodat je op een gezonde manier jezelf profileert in je werk of bedrijf."
Patricia De Sain-Innemee - HR (interim)Manager & Organisatie-adviseur

Onze werkwijze

Onze dienstverlening is erop gericht om jou op alle hierboven genoemde gebieden te ondersteunen rondom de ontwikkeling en implementatie van je eigen talent of het talent van de medewerkers in je organisatie.

Wij werken of hebben gewerkt voor o.a.:

Waar kunnen we jou mee helpen?

Je interesse in wat wij doen en hoe wij werken is waarschijnlijk niet voor niets. Wij zijn reuze nieuwsgierig wie jij bent en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

  • Heb je vragen?

    Bel ons, wij helpen je graag verder:
    038 380 10 20

Home · Algemene voorwaarden · Disclaimer · Contact
© 2016 AMBITIE AAN ZET! - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN